Οι περισσότερες επιχειρήσεις αναμένεται να υιοθετήσουν ένα μίγμα εσωτερικού και εξωτερικού cloud στο περιβάλλον τους μέσα στα επόμενα χρόνια. Αυτό προκύπτει από τις ανάγκες τους να έχουν πλήρη έλεγχο πάνω σε συγκεκριμένες, κρίσιμες για τη λειτουργία τους, εφαρμογές, ενώ την ίδια στιγμή αναζητούν την ευελιξία, την αποτελεσματικότητα και την κλιμάκωση για τις εφαρμογές τους.

Για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο αυτές τις δυνατότητες οι επιχειρήσεις, ο πάροχος υπηρεσιών cloud χρειάζεται να κάνει πιο εύκολη τη διασύνδεση ανάμεσα στην εταιρική υποδομή και το cloud, ενώ την ίδια στιγμή να συνεχίσει να παρέχει uptime και οικονομίες κλίμακας.

 

Υπάρχουν 5 βασικά στοιχεία που βοηθούν σε αυτόν τον σκοπό.

1)      Ισχυρή υποδομή σε συνδυασμό με υπηρεσίες και υποστήριξη: Δώστε σημασία στο ρητό που λέει ότι για να μπορέσει να τρέξει κάποιος, θα πρέπει πρώτα να περπατήσει. Έτσι, ένας πάροχος που ισχυρίζεται ότι μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες που απαιτεί μια μεγάλη επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη υποδομή, τις υπηρεσίες που απαιτούνται και την υποστήριξη που χρειάζεται το IT μιας τέτοιας επιχείρησης.

2)      Μεγαλύτεροι αυτοματισμοί: Ένας βασικός λόγος που οδηγεί σε ολοένα και μεγαλύτερη υιοθέτηση του cloud είναι ο αυτοματισμός των τυπικών διαδικασιών. Ο αυτοματισμός για το deployment, την παρακολούθηση και την εγκατάσταση εφαρμογών είναι ζωτικής σημασίας για να υπάρξουν τα οφέλη που εγγυώνται οι πάροχοι υπηρεσιών cloud.

3)      Διαχείριση: Η διαχείριση είναι ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό της επόμενης γενιάς υπηρεσιών cloud για την επιχείρηση, ειδικότερα αν αναλογιστεί κανείς τη ραγδαία ανάπτυξη που μπορεί να έχει ένα εταιρικό cloud μέσω του αυτοματοποιημένου deployment πολλαπλών workloads σε αυτό. Υπάρχουν δυο παράγοντες που ξεχωρίζουν εδώ την ήρα από το στάρι. Η δυνατότητα διαχείρισης σε επίπεδο υποδομής, αλλά και η δυνατότητα διαχείρισης σε επίπεδο επιχείρησης.

4)      Διασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας: Οι περισσότερες εταιρείες δεν έχουν τον απαραίτητο αριθμό database administrators για να διαχειριστούν τις απαιτήσεις που δημιουργούνται από τα νέα cloud workloads. Αυτό αφήνει σημαντικά περιθώρια στις υπηρεσίες database as a service. Με την μετακίνηση αυτών των workloads στο cloud, οι DBAs μπορούν να επικεντρωθούν σε άλλες εργασίες όπως η βελτιστοποίηση των βάσεων δεδομένων ή να δημιουργήσουν νέα σχήματα αρχιτεκτονικών. Οι τύποι των υπηρεσιών που απαντώνται στις cloud λύσεις για τις επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται με έμφαση σε θέματα όπως η παρακολούθηση και ο αυτοματισμός.

5)      Ανάγκη απλοποίησης: Η ευκολία για μια επιχείρηση μπορεί να σημαίνει μια σειρά από τελείως διαφορετικά πράγματα. Αν αναλογιστούμε ότι έχουμε προαναφέρει, ένας εξαιρετικά επιτυχημένος ορισμός της ευκολίας θα ήταν η παροχή όλων των παραπάνω με τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια. Αυτό απαιτεί ένα cloud stack, στο οποίο ολοκληρώνονται όλες οι απαιτήσεις της επιχείρησης ώστε να ενοποιηθούν εσωτερικοί και εξωτερικοί πόροι με δυνατότητες κλιμάκωσης. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με τον όρο ενοποίηση δεν αναφερόμαστε σε μια απλή συνάθροιση στοιχείων με χαλαρή σύνδεση που αποτελούν το cloud, καθώς η ευκολία σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν ξένη έννοια. Μια πραγματικά ολοκληρωμένη υπηρεσία παρέχει αυτοματισμό, δυνατότητες διαχείρισης κα υπηρεσίες σε μια ενιαία πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για την επιχείρηση.

Source: softone