Ενδεικτικο Πελατολογιο

όμιλοι ξενοδοχείων

AQUILA HOTELS A.E.
www.aquilahotels.com
BLUE LAGOON RESORTS
www.bluelagoongroup.com
Όμιλος Maris
www.maris.gr
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Α.Ε.
www.kipriotis.gr
CAVOTAGOO MYKONOS
www.cavotagoo.com

όμιλοι εταιρειών

MCK ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ
www.mck.gr
SOLAR CELLS
www.schellas.gr
SKF HELLAS
www.skf.com
MEDNET INTERNATIONAL
www.mni.gr
AKTINA TRAVEL GROUP
www.aktinatravelgroup.com
ACHILLEAS ACCESSORIES
www.achilleasaccessories.gr

εμπορικές επιχειρήσεις – παραγωγή – eshop – ανταλλακτικά

BAKER MASTER Α.Ε.Β.Ε.Ε.
www.bakermaster.gr
ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ
www.geohellas.com
CARTONTEC AEBEE
www.cartontec.gr
ADELEQ ΔΑΒΛΕΡΗΣ Α.Ε.
www.adeleq.gr
ΟΙΚΟΦΑΡΜΑ ΑΕ
www.ecofarma.gr
SHOPPING HOUSE
www.shoppinghouse.gr
ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ
www.annamariamazaraki.gr
PHONEGALLERY
www.phonegallery.gr
KAIZERSTORE
www.kaizerstore.gr
SONY CENTER
www.sonycenter.gr
iSystem A.E.
www.i-system.gr
ΡΕΓΚΑΚΟΣ Α.Ε.
www.regakos.gr
BS AUTOSPARE
www.bsautospare.gr