Quick Financial
Check-up

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Όλοι γνωρίζουμε ότι κάθε επιχειρηματική μονάδα για να πετύχει τους στόχους της, θα πρέπει να διαμορφώσει μια έξυπνη ανταγωνιστική στρατηγική και να χρησιμοποιήσει σύγχρονα και κατάλληλα εργαλεία που θα την διευκολύνουν στην υλοποίησή της.

Πώς όμως θα επιλέξει τα εργαλεία και πως θα επιτύχει την βέλτιστη αποδοτικότητά τους, αν προηγουμένως δεν έχει εντοπίσει τις πραγματικές ανάγκες της, δηλαδή τους τομείς εκείνους της επιχείρησης που είναι κρίσιμοι παράγοντες για την επιβίωσή της και για την επίτευξη των στόχων της;

Για παράδειγμα η επιλογή και η χρήση ενός μηχανογραφικού συστήματος, ποια προβλήματα θα επιδιώξει να λύσει και πως θα γίνει δυνατή η μέγιστη αξιοποίηση αυτού του εργαλείου;

Η Foxline αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα τέτοιων αποφάσεων εκ μέρους των πελατών της για τα προϊόντα της, σχετικά με την πλήρη ανάδειξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, προχώρησε σε μια στρατηγική συνεργασία με την Strategic Financial Management η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβούλων επιχειρήσεων με ειδίκευση στην στρατηγική οικονομική διοίκηση.

Στόχος αυτής της συνεργασίας ήταν η δημιουργία μιας νέας καινοτόμας υπηρεσίας (Quick Financial Check-up), η οποία αποσκοπεί στην παροχή προς τους πελάτες μας, μιας τεκμηριωμένης επιστημονικά διάγνωσης της οικονομικής τους κατάστασης και των επιχειρησιακών τους αναγκών, καθώς και τον βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης των μηχανογραφικών τους συστημάτων, στα πλαίσια μιας συνολικής και σχεδιασμένης προσπάθειας για την ικανοποίηση αυτών των διαγνωσμένων αναγκών.

Quick Financial check-up
Περιοχές
αξιολόγησης

Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων & έλεγχος βιωσιμότητας

Σκοπός: Η καταγραφή της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν αδύνατα σημεία που χρειάζονται βελτίωση.

Εργαλεία-μέθοδοι:

 • Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας
 • Αριθμοδείκτες ρευστότητας
 • Αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης
 • Δείκτης πρόβλεψης πτώχευσης (Z score)
 • Σύγκριση με αντίστοιχους δείκτες των ανταγωνιστών

Διαρθρωτική ανάλυση εσόδων, κόστους και των λειτουργικών εξόδων

Σκοπός: Να αποτυπωθούν τα έσοδα τα κόστη και τα έξοδα της επιχείρησης, με ένα δομημένο τρόπο που να αποκαλύπτει εκείνα τα έσοδα και έξοδα που επηρεάζουν σημαντικά την οικονομική επιχειρηματική απόδοση

Εργαλεία-μέθοδοι:

 • Κατηγοριοποίηση εσόδων, κόστους & δαπανών ανά φορέα κόστους
 • Ανάλυση της διάρθρωσης και της εξέλιξης του συνολικού λειτουργικού κόστους

Ανάλυση της διοίκησης του κεφαλαίου κίνησης

Σκοπός: Να αξιολογηθούν οι πολιτικές που ακολουθεί η επιχείρηση (πιστώσεις πελατών, πολιτική αποθεμάτων κλπ) για τον τρόπο και τον βαθμό δέσμευσης κεφαλαίων για το κεφάλαιο κίνησης

Εργαλεία-μέθοδοι:

 • Διερεύνηση πολιτικών και των στοιχείων που συνθέτουν το κεφάλαιο κίνησης (αποθέματα, υπόλοιπα πελατών, υπόλοιπα προμηθευτών κλπ)
 • Υπολογισμός και επίδραση του κύκλου ταμειακών ροών στο κεφάλαιο κίνησης. Δηλαδή πως κινούνται χρονικά οι ταμειακές εισροές και εκροές της επιχείρησης

Ανάλυση του νεκρού σημείου & λειτουργικής μόχλευσης

Σκοπός: Ο υπολογισμός του ελάχιστου απαιτούμενου ύψους πωλήσεων, προκειμένου η επιχείρηση να μην καταγράφει ζημιές στα αποτελέσματά της. Επιπλέον καταγράφονται τα οικονομικά μεγέθη που επηρεάζουν σημαντικά το υφιστάμενο νεκρό σημείο

Εργαλεία-μέθοδοι:

 • Βαθμός ευαισθησίας των κερδών στις μεταβολές του κύκλου εργασιών
 • Υπολογισμός του νεκρού σημείου με την υφιστάμενη κοστολογική δομή της επιχείρησης

Αξιολόγηση συστήματος πληροφοριών διοίκησης & Reporting

Σκοπός: Η αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος αναφορών προς την διοίκηση και τα στελέχη, για το βαθμό απεικόνισης της πραγματικής και συνολικής οικονομικής εικόνας της επιχείρησης

Εργαλεία-μέθοδοι:

 • Έλεγχος ύπαρξης και τεκμηρίωσης αναφορών για την παρακολούθηση των βασικών οικονομικών μεγεθών
 • Καταγραφή ελλείψεων σε πρωτογενείς πληροφορίες στο μηχανογραφικό σύστημα, που απαιτούνται για την σύνταξη ενός συστήματος αναφορών

Αξιολόγηση ελεγκτικών διαδικασιών οικονομικών πράξεων & συναλλαγών

Σκοπός: Ο έλεγχος της αξιοπιστίας του ελεγκτικού συστήματος για τις οικονομικές πράξεις-συναλλαγές που εκτελεί η επιχείρηση, για την διασφάλισή της έναντι των κινδύνων που απορρέουν από αυτές

Εργαλεία-μέθοδοι:

 • Καταγραφή των βασικών οικονομικών πράξεων που εκτελούνται & κινδύνων που τις συνοδεύουν
 • Έλεγχος ύπαρξης και τεκμηρίωσης της ελεγκτικής διαδικασίας για κάθε πράξη
 • Έλεγχος για τον βαθμό αξιοποίησης της τεχνολογίας στις ελεγκτικές διαδικασίες